Instytut Innowacji Pedagogicznych to prywatna i niezależna jednostka naukowo-badawcza zajmująca się kreatywnością oraz wymyślaniem rozwiązań metodycznych i powiązanych z nimi narzędzi do usprawnienia i uatrakcyjnienia systemu edukacji w Polsce i na świecie. Bardzo szybkie przemiany technologiczne naszych czasów powodują, że systemy edukacyjne nie nadążają z dopasowaniem programu i narzędzi do chwili obecnej. 

W skład Instytutu wchodzi Michał Malinowski wraz z ekipą animatorów działających przy MuBaBaO. Konsultantem wspierającym jest Prof. Maria Pomianowska z Akademii Muzycznej w Krakowie jak również Fatima Zahra ELBOUSSAIDI z Maroka. 

 

Kreatywność MuBaBaO

Instytut Innowacji Pedagogicznych wypracowuje metody działań stymulujących kreatywność.

Kreatywne myślenie to sposób myślenia, który prowadzi do generowania wartościowych i oryginalnych pomysłów. Wszyscy ludzie są zdolni do kreatywnego myślenia i uprawiania „codziennej” kreatywności (podejmowania codziennych czynności w niekonwencjonalny sposób). Twórcze myślenie można zastosować nie tylko w kontekstach związanych z wyrażaniem wyobraźni, takich jak twórcze pisanie lub sztuka, ale także w innych obszarach, w których generowanie pomysłów jest funkcjonalne w rozwiązywaniu problemów indywidualnych i społecznych.

Myślenie kreatywne MuBaBaO zakorzenione jest w tradycji. W sferze sensorycznej czerpiemy inspirację z wielowiekowej spuścizny wizualnej czy dźwiękowej poprzednich pokoleń, a w sferze duchowej opieramy się na zachowaniu i przekazywaniu uniwersalnych wartości.

 

Twórcze myślenie może mieć pozytywny wpływ na zainteresowania i osiągnięcia szkolne uczniów, tożsamość i rozwój społeczno-emocjonalny.

Poza klasą kreatywne myślenie może pomóc uczniom dostosować się do stale i szybko zmieniającego się świata. Wspieranie twórczego myślenia uczniów może pomóc im przyczynić się do rozwoju społeczeństwa, w którym żyją obecnie i jako przyszli pracownicy.

Organizacje i społeczeństwa na całym świecie w coraz większym stopniu polegają na innowacjach i tworzeniu wiedzy, aby stawić czoła pojawiającym się i złożonym wyzwaniom.

Kreatywność wspierająca MuBaBaO

Współcześnie, w dobie przeciążenia informacyjnego, kryzysu środowiskowego i relatywizacji etycznej uczniowie mogą doświadczać dysonansów poznawczych czy nawet zagubienia aksjologicznego. Można nawet powiedzieć, że zagubienie stanowi standardowy schemat poznawczy współczesnego młodego pokolenia. 

W tej sytuacji na znaczeniu zyskuje kształtowanie pozytywnego myślenia wielobiegunowego, które polega na umiejętności zmiany perspektywy spojrzenia na rzeczywistość, nauce odróżniania wartości, selekcjonowania i zarządzania własnymi wyborami życiowymi czy też własną postawą. 

W efekcie powstaje silna potrzeba przejmowania odpowiedzialność za siebie i swoje otoczenie społeczne. Ułatwiają to techniki obserwacji rzeczywistości i interpretacji znaczenia elementów tworzących chaos.

Kluczową kwestią staje się paradoksalnie myślenie kreatywne, które służy rozwiązywaniu problemów, gdyż osoba opanowująca te kompetencje jest się w stanie wyobrazić sobie, zaprojektować i zrealizować pozytywne rozwiązanie pojawiających się problemów na poziomie indywidualnym i społecznym. Osoba taka jestem aktorem i  realizatorem zmiany rzeczywistości.

Dokonuje tego przez osiąganie celu, jakim jest tworzenie modeli złożonej wielowątkowej rzeczywistości, którą określa się w koncepcjach takich, jak np. 

VUCA – volatilityuncertaintycomplexity and ambiguity.

(zmienność, niepewność, złożoność, niejednoznaczność) 

czy 

BANI –

B rittle, (kruchy)

nxious, (niespokojny)

N on-linear (nieliniowy)

I ncpreceptible (niezrozumiały)

Jest to umiejętność odnajdowania światła w tunelu i przekonania innych osób do podobnej, pozytywnej wizji. Bazuje to na wyobrażeniu rozwiązania, które jest wyjściem z trudnych tej sytuacji. Ta zmiana modelu myślenia jednokierunkowego na myślenie wielobiegunowe to odnalezienie ładu i harmonii w chaosie, to trening wielowątkowej percepcji oraz umiejętność znalezienia autorskiej wersji nowego ładu. Jest to znajdowanie nadziei, tworzenie wizji, przekazywanie jej w formie narracji innym ludziom i budowanie pozytywnych rozwiązań we współpracy z nimi. 

Taka postawa etyczna staje się bardzo ważnym wyzwaniem dla nauczycieli i wychowawców pracujących ze współczesną młodzieżą. 

W Instytucie przyglądamy się z bliska BANI i VUCA szukając jednocześnie skutecznych rozwiązań metodycznych z wykorzystaniem kreatywności wspierającej. Podczas warsztatów z chaosu klocków modelarskich MuBaBaO odnajdujemy odpowiedni kształt wynalazku i jednocześnie wymyślamy opowieści zawierające pozytywne rozwiązanie.