Metoda – Mubabao

Metoda MuBaBaO

W odpowiedzi na wyzwania przyszłości stworzyliśmy metodę MuBaBaO opartą na połączeniu storytellingu, robotyki i pedagogiki kreatywnej zabawy.  Uwzględniamy w niej dziedzictwo kulturowe jak i najnowsze technologie.

Wdrażamy do procesu edukacji najnowsze osiągnięcia nauki i techniki w połączniu z wykorzystaniem autorskich metod nauczania. Stosujemy techniki oparte o najnowsze odkrycia nauk kognitywnych oraz metody pracy kreatywnej wykorzystywane w studiach projektowych, instytutach badawczych i laboratoriach naukowych w Szwajcarii, Japonii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

Bazujemy na rozwoju wyobraźni i inteligencji kreatywnej pamiętając, że jednym z najważniejszych elementów budujących i spajających jest opowieść.

Wykorzystujemy chętnie proste, naturalne materiały do tworzenia fizycznego świata, w którym dzieci mogą się bawić i odgrywać wyimaginowane przygody.