Instytut Innowacji Pedagogicznych 

Instytut Innowacji Pedagogicznych to prywatna i niezależna jednostka naukowo-badawcza powołana przy Storyteller Museum – Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści. 

Jej celem jest podnoszenie jakości, równości i doskonałości w edukacji poprzez opracowywanie efektywnych metod i narzędzi pedagogicznych zgodnych z wymaganiami oraz potrzebami obecnych i przyszłych pokoleń. 

Instytut wyrósł z praktyki upowszechniania niematerialnego dziedzictwa kulturowego i konieczności znalezienia ciekawej formy przekazu mało atrakcyjnych tematów. Powstał z przekształcenia Działu Edukacji MuBaBaO w jednostkę myślącą globalnie o poprawie stanu edukacji na różnych kontynentach. Wychodzimy po za obszar Muzeum bo dostrzegamy wartość naszych innowacji oraz wprowadzenia “myślenia muzealniczego” do szkół w innych obszarach działania. 

Instytut  współpracuje z wieloma wybitnymi myślicielami i instytucjami w Polsce i na świecie. 

Jedną z naszych inicjatyw jest wprowadzenie Storytellingu oraz Kreatywności Wspierającej jako 2 kwalifikacji rynkowych w edukacji. Wspólnie z Instytutem Badań Edukacyjnych uczestniczymy w tworzeniu opisu tych kwalifikacji.