Jesteśmy liderami w tworzeniu kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań. Stymulujemy wyobraźnię przy użyciu opracowanych przez nas pomocy dydaktycznych metod i narzędzi. Dbamy o to, aby doznania sensoryczne były podstawowym elementem efektywnej nauki a procesy nauczania były budowane w oparciu o wiedzę i wartości. Dzieci ucząc się z nami czują się szczęśliwe. Przy tworzeniu warsztatów kreatywnych zwracamy uwagę na różnorodność, tworzymy atmosferę wzajemnego szacunku i współpracy.

Naszym flagowym festiwalem kreatywności jest Festiwal Działań Kreatywnych „Podwodne Żagle” w Łebie który organizujemy od 2010 roku

1f. Nowa Geometria Edukacji

Budujemy wyobrażenie przyszłej edukacji bez użycia negatywnych słów i pojęć a poprzez zmianę rządzącej szkołą geometrii. Proponujemy wyjście poza wszechdominujący prostokąt. Zmiana ustawienia ławek, stolików np. na formę owalną, natychmiast zmienia pozycję tutora w stosunku do ucznia. Z dominującego i wszechwiedzącego przekaziciela informacji staje się częścią uczącej się wspólnoty. Proponujemy inne spojrzenie na rolę nauczyciela i ucznia w procesie nauczania. Edukacja się zmienia, bo świat się zmienia. Nauczyciel jest liderem, który zmienia się wraz ze zmianami świata i dopasowuje do grupy i sytuacji. Nauczyciel to ten, który prowadzi uczniów przez pewien etap edukacji. Jego obowiązkiem zatem jest przygotowane ich do wymagań edukacyjnych związanych z przyszłym życiem i pracą w szybko zmieniającym się świecie przez wyposażenie ich w wymagane umiejętności.