Postawa – Mubabao

MuBaBaO to POSTAWA

W naszych działaniach wprowadzamy pedagogikę sprytu opartego o wartości. Wynika ona z postawy bajkowego bohatera, który odnosi swoje zwycięstwa dzięki szlachetności motywacji swojego działania. Aby odnieść zwycięstwo, musi wykazać się odpowiednią wiedzą i przebiegłością. Jednak nie stoi po stronie samolubnego zła, tylko poświęca się dla innych. Tajemnicą jego SUPERMOCY jest to, że ma otwarte serce i rozsiewa wokół siebie dobro. Pomaga bezinteresownie otaczającemu światu a w zamian otrzymuje magiczny dar który pozwala pokonać smoka czy potwora.

MuBaBaO żyje aby odnajdywać SKARBY pamięta jednak o tym aby dzielić się nimi z innymi.

Oby mądrości ukryte w opowieściach rozbudzały w nas poczucie i pragnienie piękna umysłu.

Czy możemy nierozważnie pozwalać na to, by dzieci słuchały przypadkowych opowieści, podsuwanych przez przypadkowe osoby, i zatruwały umysły ideami w przeważającej części przeciwnymi do tych, które, naszym zdaniem, powinny wyznawać, gdy dorosną?

Początek jest najważniejszą częścią każdej pracy, zwłaszcza gdy chodzi o istoty młode i wrażliwe, bowiem wówczas kształtuje się ich charakter i najłatwiej przyjmują to, co zamierzamy im wpoić

Najważniejsze jest, by opowieści których słuchamy, uczyły nas szlachetnego myślenia

cytaty na tej stronie pochodzą z dzieła “Państwo” Platona