MuBaBaO to POSTAWA

W naszych działaniach wprowadzamy pedagogikę sprytu opartego o wartości. Wynika ona z postawy bajkowego bohatera, który odnosi swoje zwycięstwa dzięki szlachetności motywacji swojego działania. Aby odnieść zwycięstwo, musi wykazać się odpowiednią wiedzą i przebiegłością. Jednak nie stoi po stronie samolubnego zła, tylko poświęca się dla innych. Tajemnicą jego SUPERMOCY jest to, że ma otwarte serce i rozsiewa wokół siebie dobro. Pomaga bezinteresownie otaczającemu światu a w zamian otrzymuje magiczny dar który pozwala pokonać smoka czy potwora.

MuBaBaO żyje aby odnajdywać SKARBY pamięta jednak o tym aby dzielić się nimi z innymi.

Początek jest najważniejszą częścią każdej pracy, zwłaszcza gdy chodzi o istoty młode i wrażliwe, bowiem wówczas kształtuje się ich charakter i najłatwiej przyjmują to, co zamierzamy im wpoić Najważniejsze jest, by opowieści których słuchamy, uczyły nas szlachetnego myślenia

Zadbajmy o to, by nasze dzieci przebywały w krainie zdrowia, wśród jasnych obrazów i dźwięków i by zewsząd płynęło do nich dobro, a piękno, które emanuje z czystych opowieści, wniknie przez oczy i uszy do ich dusz jak życiodajny powiew

Oby mądrości ukryte w opowieściach rozbudzały w nas poczucie i pragnienie piękna umysłu

Czy możemy nierozważnie pozwalać na to, by dzieci słuchały przypadkowych opowieści, podsuwanych przez przypadkowe osoby, i zatruwały umysły ideami w przeważającej części przeciwnymi do tych, które, naszym zdaniem, powinny wyznawać, gdy dorosną? Początek jest najważniejszą częścią każdej pracy, zwłaszcza gdy chodzi o istoty młode i wrażliwe, bowiem wówczas kształtuje się ich charakter i najłatwiej przyjmują to, co zamierzamy im wpoić Najważniejsze jest, by opowieści których słuchamy, uczyły nas szlachetnego myślenia cytaty na tej stronie pochodzą z dzieła "Państwo" Platona

Oby mądrości ukryte w opowieściach rozbudzały w nas poczucie i pragnienie piękna umysłu. Czy możemy nierozważnie pozwalać na to, by dzieci słuchały przypadkowych opowieści, podsuwanych przez przypadkowe osoby, i zatruwały umysły ideami w przeważającej części przeciwnymi do tych, które, naszym zdaniem, powinny wyznawać, gdy dorosną? Początek jest najważniejszą częścią każdej pracy, zwłaszcza gdy chodzi o istoty młode i wrażliwe, bowiem wówczas kształtuje się ich charakter i najłatwiej przyjmują to, co zamierzamy im wpoić Najważniejsze jest, by opowieści których słuchamy, uczyły nas szlachetnego myślenia cytaty na tej stronie pochodzą z dzieła "Państwo" Platona

Oby mądrości ukryte w opowieściach rozbudzały w nas poczucie i pragnienie piękna umysłu Czy możemy nierozważnie pozwalać na to, by dzieci słuchały przypadkowych opowieści, podsuwanych przez przypadkowe osoby, i zatruwały umysły ideami w przeważającej części przeciwnymi do tych, które, naszym zdaniem, powinny wyznawać, gdy dorosną? Początek jest najważniejszą częścią każdej pracy, zwłaszcza gdy chodzi o istoty młode i wrażliwe, bowiem wówczas kształtuje się ich charakter i najłatwiej przyjmują to, co zamierzamy im wpoić Najważniejsze jest, by opowieści których słuchamy, uczyły nas szlachetnego myślenia cytaty na tej stronie pochodzą z dzieła "Państwo" Platona