Projekty – Mubabao

Podwórko Wynalazców

Podwórko Wynalazców to edukacyjny ekosystem motywujący do odkrywania zagadnień nauki, rozwijania kompetencji XXI wieku i rozwiązujący problemy współczesnego świata. Skupia się na tradycji, innowacjach, projektowaniu i przyszłościowym myśleniu, jako środkach wzrostu i zrównoważonego rozwoju w kierunku jaśniejszej i lepszej przyszłości. To stacjonarne i wirtualne miejsce, w którym można grać, uczyć się, tworzyć i debatować razem z innymi wynalazcami, a także projektować z myślą o przyszłości całej planety. Podwórka Wynalazców działają jako naturalna przestrzeń do tworzenia.

  • Inspirujemy młodych ludzi do bycia aktywnymi obywatelami i kreatywnymi twórcami zmian w swoich społecznościach.

  • Rozwijamy przyszłość efektywnego uczenia się.

  • Stosujemy opowiadanie historii opartych na kreatywnej zabawie, wykorzystując przy tym metodologię MuBaBaO.

  • Używamy prostego języka, aby rozmawiać na tematy naukowe w sposób przystępny dla każdego.

Oprócz zachęcania do multidyscyplinarnego przyswajania wiedzy, angażujemy uczestników w realizację zadań przez tworzenie prototypów o różnym stopniu zaawansowania. Zaczynamy od unikalnej, wymyślonej konstrukcji drewnianej lub papierowej. Następnie uczymy się inżynierii mechanicznej i budujemy bardziej złożone systemy ruchome. Wreszcie wprowadzamy inżynierię elektroniczną w celu realizacji bardziej zaawansowanych i inteligentnych wynalazków.

Program Podwórko Wynalazców promuje mniej materialistyczny a bardziej duchowy światopogląd wraz z jego dynamicznym i holistycznym spojrzeniem na rzeczywistość. Pokazuje również, jak doświadczenie edukacyjne może promować bardziej zrównoważony rozwój jednostki (intelektualny, fizyczny, duchowy, emocjonalny, społeczny i estetyczny),
a tak
że relacje między: jednostka – ludzie i jednostka – środowisko naturalne.

Celem projektu Podwórko Wynalazców jest sprawienie, aby środowisko uczenia się było interesujące i angażujące. Każde podwórko powinno być stworzone z myślą
o lokalnym dziedzictwie kulturowym jednak budowane w nowoczesny sposób, jako inteligentne sale lekcyjne. Kredowe tablice mo
żna zastąpić białymi i inteligentnymi
a telewizory projektorami i ekranami LCD. Nauczyciele z
Podwórka Wynalazców mogliby lepiej skoncentrować się na uczniach rozwijających się dzięki technologii i włączaniu jej do programu nauczania. Oprócz eksperymentalnego procesu, w którym zespoły projektowe wdrażają pomysły w namacalne formy, od papieru po modele robotów za pomocą zestawów MuBaBaO, studenci mogliby tworzyć podcasty, filmy, a nawet web questy. Wszystkie prace mogłyby być udostępniane na specjalnie stworzonej stronie internetowej.

W ramach projektu można również przekładać badania i technologie na rozwiązania, które odpowiadają potrzebom gospodarczym, społecznym i środowiskowym a także budują zdolności innowacyjne.