Nasze działania oparte są na wykorzystaniu metody storytellingu. Jest to metoda, która zwiększa potencjał edukacyjny uczniów. Polega na pobudzaniu wyobraźni przy przekazywaniu treści edukacyjnych, kreatywnym rozwiązywaniu problemów, pozytywnym nastawieniu i tworzeniu wspólnej narracji. Podczas zajęć interaktywny charakter opowiadanych historii łączy bezpośrednio opowiadającego ze słuchaczami, nie tworząc żadnych barier. W stworzonych przez nas programach opowiadanie historii odgrywa ogromną rolę. Prowadzący wykorzystuje wokalizację (oracja), ruch czy gesty. Prezentuje opowiadaną historię w sposób spontaniczny i często żartobliwy zachęcając dzieci do aktywnej postawy i uruchomienia wyobraźni. Poprzez wielozmysłowe doświadczanie dzieci stają się współtwórcami opowieści i mają poczucie wspólnoty między nimi i prowadzącym zajęcia.

Ponadto posługujemy się opowieściami do tłumaczenia pojęć naukowych. Badamy zasoby tkwiące w opowieściach i ich wielorakie wykorzystanie w nauczaniu. Stosujemy metodę storytellingu jako inspirację do tworzenia dzieł naukowych, jak również motywujemy młode pokolenia do czerpania pozytywnych przykładów z życia postaci świata nauki i kultury. Łączymy w ten sposób świat bajek i nauki. Wprowadzamy dzieci w te dwa procesy jednocześnie.