Warsztaty kreatywności „Kuferek osobliwości”

16 godzin tworzenia bez sekundy nudy

Stosujemy techniki oparte o najnowsze odkrycia nauk kognitywnych oraz metody pracy kreatywnej wykorzystywane w studiach projektowych, instytutach badawczych
i laboratoriach naukowych w Szwajcarii, Japonii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych
.

Założenia szkolenia:

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich pragnących zgłębić ścieżki własnej kreatywności i rozwinąć potencjał osobistych możliwości. Wykorzystuje techniki plastyczne, techniki filmu animowanego, ekspresję ciała, teatr ruchu i sztukę opowiadania. Warsztaty zbudowane są na zasadzie prezentacji pasjonujących opowieści, inspiracji teoretycznych oraz wykonywanie zabawnych ćwiczeń. Dzięki tej metodzie uczestnicy nabierają nowej świadomości ciała, głosu oraz otaczającej przestrzeni. Zajęcia stają się inspiracją do postępowego spojrzenia na wielorakie sfery działań zarówno zawodowych jak i prywatnych. Służą odświeżeniu zachowań i uwolnieniu się z rutyny postępowań. Uczestnicy nabierają wiary w to, że są w stanie zaskoczyć wszystkich sprawnością postępowania i nowatorstwem rozwiązań. Program skierowany jest nie tylko do kadry kierowniczej oraz personelu firm ale również do różnych odbiorców
i grup wiekowych.


Cele szkolenia

Zajęcia mają na celu kształtowanie u uczestników postawy aktywności, przedsiębiorczości, oryginalności i pomysłowości. Pokazywać, że można inaczej,
w twórczy sposób patrzeć na świat.

Każdy z nas może się wykazać pomysłowością i innowacyjnością we wszystkim co robi zawodowo i prywatnie. Wychodząc poza ograniczenia stereotypów codziennych działań, jesteśmy w stanie wykazać się dużo większą sprawnością postępowania
i nowatorstwem rozwiązań. Każdy dzień jest nowym doświadczeniem oczekującym odmiennych akcji. Konieczne jest wypracowanie świadomości własnej kreatywności
i aplikowanie jej w każdym momencie naszego życia. Kreatywność związana jest
z wyrażaniem siebie, czyli z otwartością, wolnością i radością. Podczas warsztatów będziemy zajmować się uwalnianiem własnej kreatywności po to, żeby móc ze swobodą cieszyć się sobą, innymi i światem.

Poprzez wykonywanie ćwiczeń dążymy do: pobudzenia wyobraźni, poszerzania zdolności głosowych i ruchowych, rozwoju umiejętności tworzenia wątków narracyjnych, kształtowanie własnego stylu ekspresji ustnej, ćwiczenia ekspresji twórczej, doskonalenie technik prezentacji, przekraczanie własnych barier, doskonalenia własnej pomysłowości
i innowacyjności, poznawania oryginalności naszego myślenia, poszukiwania twórczych rozwiązań, nauki zachowania świeżości umysłu rozwijania umiejętności pracy grupowej, podniesienia sprawności w nauce.