DOTKNIJ SZTUKI

Storyteller Museum – Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści było organizatorem wystawy DOTKNIJ SZTUKI w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie

Punktem wyjścia projektu Dotknij sztuki był stale i w różnych okolicznościach słyszany przez dzieci zakaz: „Nie dotykaj!”. Fraza ta jest tak często powtarzana przez dorosłych, że z czasem dzieci przestają ją słyszeć.Podobno nasz mózg nie zapamiętuje słowa „nie” (jakby automatycznie je wykasowując) i w głowach pozostaje tylko „dotykaj”. Co ciekawe, takie słowa kierujemy do dzieci właśnie w momentach ich szczególnej aktywności lub gdy chcą bliżej przyjrzeć się czemuś, co je zaciekawiło.Dostają wtedy coś zupełnie przeciwnego – zakaz doświadczenia zmysłowego, które jest tak naprawdę podstawą poznania. Mają wierzyć na słowo, domyślać się i wyobrażać sobie. Co by się jednak stało, gdyby zakaz zastąpić zachętą?

Projekt Dotknij sztuki wychodzi naprzeciw potrzebie bliskiego obcowania z dziełami sztuki. Poprzez cykl warsztatów, które poprowadzili współcześni artyści, dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym uczestniczyły w procesie twórczym od pomysłu do realizacji dzieła. Mogły sprawdzić proponowane przez artystów rozwiązania w praktyce, stać się ich partnerami w procesie tworzenia nietypowych obiektów i realizacji. Bardzo ważnym aspektem był motyw spotkania i wymiany spostrzeżeń między doświadczonymi twórcami a dziećmi.Stały się one bezpośrednimi odbiorcami artystycznych pomysłów, a też i współtwórcami, jako że pomagały weryfikować ich sens i wprowadzić ewentualne zmiany.

Wszystkie te działania stanowią punkt wyjścia do stworzenia obiektów,które zostaną pokazane na wystawie sensorycznej. Będzie ona wynikać bezpośrednio z pracy warsztatowej, głównymi jej założeniami mają być zmiana perspektywy odbioru dzieł sztuki, udostępnienie sztuki dzieciom
i osobom dorosłym z dysfunkcjami oraz praca na ekspozycji metodą storytellingu. Zaprezentowane prace mają zakładać interakcję z widzami oraz stymulację sensoryczną. Wystawa będzie funkcjonować jako jednolita przestrzeń pełna dźwięków, kolorów, faktur, a nawet zapachów. Powstanie w ten sposób instalacja, dzięki której spróbujemy z widzami faktycznie i w przenośni „dotknąć sztuki”. Zastanowimy się, czy w ogóle jest to możliwe i w czym zawiera się istota procesu tworzenia. Bardzo ważnym aspektem, który chcemy zbadać, jest odbiór zmysłowy prac sztuki współczesnej oraz wpływ obecności na wystawie edukatorów opowiadających o poszczególnych pracach.

Proszę obejrzeć film z realizacji warsztatów

Projekt realizowany w partnerstwie z Centrum Sztuki Współczesnej [Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art] Zamek Ujazdowski

Za realizację wystawy otrzymaliśmy nagrodę SŁONECZNIKI 2019

Zaproszeni artyści i artystki:
Alicja Bielawska
Norbert Delman
Zuzanna Hertzberg
Bartosz Kokosiński
Agata Królak
Mateusz Kula
Robert Kuśmirowski
Ania Panek
Krzysztof Topolski
Justyna Wiśniowska


Kuratorki projektu:
Joanna Rentowska
Anna Szary


Wystawę dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

 

nagroda_sloneczniki_1nagroda_sloneczniki